Bestuur en wedstrijdleiding

Het bestuur:
Voorzitter Frans Leenen Tel: 06-46421826
Penningmeester en ledenadministratie Frans Kooijmans Tel: 06-20448162
Secretaris Vacant
Bestuurslid Sjaan Steijvers Tel: 0493-490523
Bestuurslid Gerrit Sanders Tel: 06-16266672
Contributie:

Bij deelname aan één zitting (woensdagavond of vrijdagmiddag) bedraagt de jaarlijkse contributie 25 Euro.  Bij deelname aan beide zittingen is dat  47,50.

De bankrekening is  NL97RABO0148105378

Wedstrijdleiding:

Woensdagavond:   Frans Kooijmans, Francien Leenen en Joke Stickel.
Vrijdagmiddag: Tilly Kuijpers,  Gerrit Sanders en  Erna Eijsbouts.

Technische Commissie:

Erna Eijsbouts,   Francien Leenen en Gerrit  Sanders.