Bestuur en wedstrijdleiding

Het bestuur:
Voorzitter Frans Leenen Tel: 06-46421826
Penningmeester Frans Kooijmans Tel: 06-20448162
Secretaris Tilly Kuijpers Tel: 0493-492841
Bestuurslid Sjaan Steijvers Tel: 0493-490523
Bestuurslid Toon de Bruijn Tel: 0493-493589
Bestuurslid Gerrit Sanders Tel: 06-16266672
Contributie:

Bij deelname aan één zitting (woensdagavond of vrijdagmiddag) bedraagt de jaarlijkse contributie 25 Euro.  Bij deelname aan beide zittingen is dat  47,50.

De bankrekening is  NL97RABO0148105378

Wedstrijdleiding:

Woensdagavond: Nelly Janssen,  Francien Leenen en Frans Kooijmans
Vrijdagmiddag: Tilly Kuijpers,  Gerrit Sanders en  Erna Eijsbouts

Technische Commissie:

Gerrit Sanders,  Nelly Janssen, Toon de Bruijn en  Francien Leenen