Programma Vrijdag

Programma Vrijdag Wintercompetitie 2021-2022

Woensdag 15 september 2021 om 19.00 uur  Algemene Ledenvergadering

september 17  Blok 1 1e zitting
24 2e zitting
oktober    1 3e zitting
  8 4e zitting
15 Promotie/degradatie 5e zitting
22 Blok 2 1e zitting
29 2e zitting
november    5 3e zitting
12 4e zitting
19  Competitie stil gelegd ivm Corona
februari 2022 18 Vrij bridgen
25  Promotie/degradatie 5e zitting
maart  4  Blok 3 1e zitting
 11 2e zitting
18 3e zitting
25 4e zitting
april    1 Promotie/degradatie 5e zitting
  8 Blok 4 1e zitting
 15 2e zitting
 22 3e zitting
 29 4e zitting
mei    6 5e zitting
13 6e zitting
20 Start zomercompetitie  2022
   

Programma Woensdag

Programma Woensdag Wintercompetitie 2021-2022
15 september 2021 om 19.00 uur Algemene Ledenvergadering
september  22 Blok 1 1e zitting
 29 2e zitting
oktober    6 3e zitting
 13 4e zitting
 20 Promotie/degradatie 5e zitting
 27 Blok 2 1e zitting
november    3 2e zitting
 10 3e zitting
 17 Competitie stilgelegd ivm Corona
 februari 2022  23 4e zitting
 maart 2 Promotie/degradatie 5e zitting
9  Blok 3 1e zitting
16 Geen bridgen (ivm verkiezingen)
23 2e zitting
30 3e zitting
april   6 4e zitting
13 Promotie/degradatie 5e zitting
20 Blok 4 1e zitting
27   2e zitting
mei    4 3e zitting
   11 4e zitting
 18  Promotie/degradatie 5e zitting
25 Start zomercompetitie